Nazwa produktu Ilość
Suma: 0.00 PLN
Zamknij okno
.

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Ekosiarka.eu

 1. 1. Postanowienia ogólne.
  1. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Ekosiarka.eu.
  2. 1.2 Operatorem sklepu internetowego Ekosiarka.eu, zwanego dalej Sklepem, jest firma:

   PROSAT Fojcik Sp. j.
   ul. Rudzka 107
   47-400 Racibórz
   NIP: 639-201-16-73
   Regon: 36 636 816 200 000

   Nr konta bankowego: 69 2490 0005 0000 4600 8445 4562
   ALIOR BANK SA
   ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

   wpisana do ewidencji działalności gospodarczej  Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem 3/0000655199, zwana dalej Sprzedawcą.
  3. 1.3 W razie potrzeby można kontaktować się ze Sprzedawcą Sklepu za pomocą poczty e-mail bok@ekosiarka.eu, telefonicznie pod numerem +48324194031 lub osobiście pod adresem 47-450 Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 2.
  4. 1.4 Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność Sprzedawcy lub współpracujących z nim producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć ze sklepu Ekosiarka.eu wymaga zgody Sprzedawcy.
  5. 1.5 Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.
  6. 1.6 Informacje o produktach podane w sklepie internetowym a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  7. 1.7 Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta minimalnych wymagań:
   1. 1.7.1 Przeglądarka Firefox wersja 20 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   2. 1.7.2 Przeglądarka Chrome wersja 27 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   3. 1.7.4 Przeglądarka Opera wersja 15.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   4. 1.7.4 Przeglądarka Safari wersja 5.1.10 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   5. 1.7.3 Przeglądarka Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   6. 1.7.4 minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
  8. 1.8 Pliki Cookies używane są przez Sprzedawcę w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu w tym logowania, wypełniania formularzy, wyświetlania dopasowanych dla klienta treści oraz zbierania anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć ofertę.
  9. 1.9 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
  10. 1.10 Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.
 2. 2. Zamówienie.
  1. 2.1 Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
  2. 2.2 Zamówienia na towary należy składać za pomocą Sklepu wykorzystując koszyk.
  3. 2.3 Do złożenia zamówienia wymagane jest założenie konta w Sklepie. Konto można założyć przed rozpoczęciem składania zamówienia jak również w trakcie procesu zamawiania.
  4. 2.4 Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
  5. 2.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w sytuacji gdy produkt jest niedostępny. Informacja o niedostępności produktu zostanie przekazana niezwłocznie Klientowi.
  6. 2.6 Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.
  7. 2.7 Sprzedawca jako dowód zakupu każdorazowo wystawia Fakturę VAT.
 3. 3. Płatność i dostawa.
  1. 3.1 Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  2. 3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem tych zmian w życie.
  3. 3.3 Dla klientów z Polski dostępne są następujące formy płatności:
   1. 3.3.1 "Przelew" – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy.
   2. 3.3.1 "Pobranie" – koszt płatności 3zł brutto. Klient płaci kurierowi w momencie odbioru.
   3. 3.3.2 "DotPay – szybkie płatności on-line" – koszt płatności 1,5% wartości zamówienia. Realizacja zamówienia po otrzymaniu płatności.
   4. 3.3.3 Raty – ewentualne dodatkowe koszty zgodnie z warunkami odpowiedniego banku (Santander Consumer Bank lub Credit Agricole Bank Polska S.A.). Ewentualne koszty dodatkowe klient może sprawdzić korzystając z kalkulatora rat znajdującego się w karcie produktu oraz koszyku – dla całego zamówienia. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
  4. 3.4 Dostępne formy płatności dla konkretnego produktu wyszczególnione są na karcie produktu.
  5. 3.5 Termin płatności przy zamówieniach, dla których Klient wybrał formę płatności „Przelew” lub „DotPay – szybkie płatności on-line” wynosi 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli w wyżej wymienionym terminie klient nie wpłaci pełnej kwoty zamówienia wtedy to zamówienie uznaje się za anulowane. W przypadku dalszej chęci dokonania zakupu klient może złożyć nowe zamówienie.
  6. 3.6 Dostawa realizowana jest za pomocą firm kurierskich lub transportem własnym Sprzedawcy.
  7. 3.7 Koszt dostawy zależny jest od wagi i objętości i jest podawany w koszyku w czasie składania zamówienia.
  8. 3.8 Termin realizacji zamówienia:
   1. 3.8.1 Dla produktów znajdujących się w magazynie Sprzedawcy wynosi 1-3 dni roboczych:
    - przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,
    - przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,
    - przy zakupach ratalnych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
   2. 3.8.2 Dla produktów znajdujących się w magazynie dostawców lub producentów wynosi 4-14 dni roboczych:
    - przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,
    - przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,
    - przy zakupach ratalnych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
   3. 3.8.3 W przypadku niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwości oczekiwania na produkt lub anulowania zamówienia.
   4. 3.8.4 Dniem roboczym nazywamy dzień w przedziale od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz określonym ustawą świętem.
 4. 4. Reklamacje i zwroty.
  1. 4.1 Produkty w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
  2. 4.2 Klient roszczenia z tytułu gwarancji może zgłaszać bezpośrednio w serwisie producenta, zgodnie z danymi w dokumencie gwarancyjnym lub za pomocą Sprzedawcy.
  3. 4.3 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod adresem pocztowym lub e-mail wskazanym w punkcie 1.3 niniejszego regulaminu.
  4. 4.4 Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  5. 4.5 Prawo odstąpienia od umowy:
   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PROSAT Fojcik Sp. j. 47-400 Racibórz, ul. Rudzka 107 (zamówieniami internetowymi zajmuje się oddział Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice ul. Wyzwolenia 2, bok@ekosiarka.eu, +48324194031) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się pod https://ekosiarka.eu/files/dokumenty/ekosiarka_wzor_odstapienia_od_umowy.pdf. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. 4.6 Skutki odstąpienia od umowy:
   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. 4.7 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
  8. 4.8 Zwracany towar powinien być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, które stanowią jego część). Towar nie może być uszkodzony oraz nosić śladów użytkowania wykraczających poza granice zwykłego zarządu.
  9. 4.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. 4.9.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. 4.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   3. 4.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   4. 4.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. 4.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   6. 4.9.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. 4.9.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
  10. 4.10 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń:
   1. 4.10.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   2. 4.10.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  11. 4.11 Zgodnie z Art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. 5. Postanowienia końcowe.
  1. 5.1 Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.883 wraz ze zm.). Szczegóły dostępne są w naszej Polityce prywatności pod adresem https://ekosiarka.eu/strona-polityka-prywatno%C5%9Bci-117.html?l=pl.
  2. 5.2 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
  3. 5.3 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii.
  4. 5.4 Za zgodą klienta jego dane mogą być wykorzystane do dostarczania ofert i informacji marketingowych w formie newslettera. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newsletterów.
  5. 5.5 Klient może wyrazić jednorazową zgodę dokonując zamówienia w Sklepie na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez Sklep i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
  6. 5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.
  7. 5.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Historia aktualizacji regulaminów:
- Aktualnie obowiązujący - kliknij tutaj
- Obowiązujący do 24.12.2014r. - kliknij tutaj

Kontakt
Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyć je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej »